Welcome to Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj
 • 0251 411 037
 • dadr.dj@madr.ro
 • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Informaţii publice

Etică

Rapoarte de activitate


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru tomata conf. H.G nr. 248/2020 – anul 2020

Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru sectorul apicol conf. H.G nr. 716/2020 – anul 2020

Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru usturoi conf. H.G nr. 202/2020 – anul 2020


RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL DE PROBĂ 12-21 OCTOMBRIE 2020


INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND SECTORUL APICOL – Hotărârea 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”


INFORMARE DE PRESĂ MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează beneficiarii Programului tomata că în cursul acestei săptămâni încep plățile.

Ministerul Finanțelor Publice a aprobat deschiderea creditelor bugetare, urmând ca în data de 25.08.2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să alimenteze conturile tuturor Direcțiilor pentru Agricultură Județene.

Menționăm faptul că, în cursul anului 2020, MADR a alocat Programului tomata suma de 39.477 mii euro, cea mai mare sumă din ultimii patru ani aferentă ciclului I de producție al Programului.

Totodată, la solicitarea fermierilor, MADR a extins perioada de valorificare a tomatelor de la 15 iunie inclusiv, la 1 iulie inclusiv, fapt ce a contribuit la creșterea numărului de beneficiari eligibili, în anul 2020 înregistrându-se cel mai mare număr al acestora de la începutul implementării programului, respectiv anul 2017.

Prin urmare, bugetul schemei a fost repartizat către 17.386 beneficiari eligibili, rezultând un cuantum per beneficiar de 2270,62 euro, ceea ce reprezintă 10.784,54 lei.

În comparație cu anul 2019, în acest an numărul beneficiarilor din ciclul I de producție a crescut cu circa 21 %, respectiv de la 14.405 la 17.386.


Decizia 50 din 03.08.2020 privind modalitatea de transmitere a documentelor către DAJ DOLJ și restrictionarea accesului in incinta DAJ DOLJ în contextul prevenirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2


HOTARAREA NR 468 pentru Abrogarea Hotararii Nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii“


Se prelungește perioada de valorificare a tomatelor obținute în spații protejate

În ședința de Guvern din data de 11 iunie 2020 a fost adoptată o hotărâre care modifică și completează HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020”. Actul normativ aprobat prevede:

 • valorificarea producției până la data de 1 iulie inclusiv;
 • depunerea la DAJ a documentelor justificative care atestă valorificarea producției și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, până la data de 15 iulie inclusiv;
 • întocmirea de către DAJ și transmiterea situației centralizatoare a sumelor reprezentând ajutor de minimis la MADR, până la data de 31 iulie 2020.

Informare modalitate de transmitere documente către DAJ DOLJ în contextul prevenirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informare modalitate de transmitere documente către DAJ DOLJ în contextul prevenirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2


Informare fermieri privind utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru albine conf. H.G nr. 705/2019 – anul 2019


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru usturoi conf. H.G. nr. 108/2019 – anul 2019


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru tomate ciclul II conf. H.G nr. 107/2019 – anul 2019


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru tomate ciclul I conf. H.G nr. 107/2019 – anul 2019


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru comercializarea lanii conf. H.G nr. 500/2017 – anul 2019


Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de ajutor de minimis pentru comercializarea lanii conf. H.G nr. 500/2017 – anul 2018


Decizia nr. 2/06.01.2020 de recuperare a zilelor de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020


Raport final privind aplicarea preederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia pentru anul 2019


Anunt pesta porcina africana


Se prelungește perioada de valorificare a lânii până la 21 octombrie 2019

În ședința Guvernului din data de 19 septembrie 2019 a fost aprobată o Hotărâre ce modifică și completează HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”. Actul normativ adoptat astăzi prelungește perioada de cerere pentru anul 2019, respectiv perioada în care se valorifică lâna, de la 30 septembrie a.c. până la data de 21 octombrie 2019, inclusiv. Facem precizarea că depunerea documentelor justificative pentru obținerea sprijinului financiar se poate realiza până la data de 1 noiembrie 2019. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis în anul 2019 se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale cu încadrarea în bugetul aprobat Direcțiilor pentru agricultură județene şi a municipiului București pe anul 2019 cu această destinație, din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Reamintim că în Ședința Guvernului din 24 iulie 2019 a fost aprobată o Hotărâre prin care se reglementează valoarea sprijinului financiar acordat crescătorilor de ovine pentru anul 2019, reprezentând ajutor de minimis, aceasta crescând de la 1 leu la 2 lei/kg lână comercializată.


În scopul realizării unui studiu de piață pentru identificarea problemelor cu care se confruntă fermierii din sectorul legumicol și pentru a veni în sprijinul MADR privind cuantificarea impactului subvențiilor pentru tomate, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din cadrul ASAS, efectuează un sondaj de opinie în perioada august-octombrie 2019. Vă asigurăm că datele au caracter strict confidențial și vor fi folosite numai de către ICEADR și MADR, fără posibilitatea de identificare a respondentului și numai în scopul menționat. Având în vedere faptul că obținerea unor rezultate complete și corecte depinde de răspunsurile dumneavoastră, vă adresăm rugămintea să acceptați completarea chestionarului, mulțumindu-vă pentru colaborare.

Completare chestionar


Decizie privind recuperarea zilei de 30 aprilie 2019


Legea cooperativelor se modifică

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează. Enumerăm principalele modificări și completări:

 • potrivit art 1 alineatul (1): „(1) Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.”
 • potrivit art 1 alineatul (2): Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi
 • potrivit art 4 alineatul (1): Cooperativele agricole pot fi de 3 grade (gradul I, gradul II și gradul III);
 • potrivit art 4 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4):„2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate,întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiţii în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.”
 • potrivit art 27 alineatul (1): „Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiţi de membrii fondatori.”

Pentru toate modificările și completările Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare vă rugăm să consultați textul legii (apăsând aici pentru documentul în format pdf).


Program de audiențe


Conform HG nr.9/2018 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna/Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”, pe data de 20 decembrie s-au livrat 56 de purcei în aria Județului Dolj. Beneficiarii sunt: Alexandru Năstase de la Vâvoru de Jos, Pîrvu Ionuț Octavian de la Rojiste, Dincă Dina de la Carpen, Pîrvu Luciana Elena de la Rojiște, Badea Marius Marian de la Bratovoiești, Mirea Georgel Daniel de la Băilești, Stăncurel Petrică de la Băilești.

 

 


Decizie privind recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018


Direcția pentru Agricultură Județeană DOLJ, prin reprezentantul său, Adrian Popa în calitate de Director executiv, a organizat azi, 17 decembrie 2018 în Comuna Desa o întălnire tematică alături de reprezentanții Primăriei Desa și reprezentanții DAJ DOLJ din teritoriu.
La discutiții au participat fermieri și persoane interesate de subiectele dezbătute.


Direcția pentru Agricultură Județeană DOLJ, prin reprezentantul său, Adrian Popa în calitate de Director executiv, a organizat azi, 17 decembrie 2018 în Comuna Ciuperceni o întălnire tematică alături de reprezentanții Primăriei Ciuperceni și reprezentanții DAJ DOLJ din teritoriu.
La discutiții au participat fermieri mici si mari și persoane interesate de subiectele dezbătute.


In județul Dolj, lângă Craiova în perioada de 14-15-16 decembrie, în urma unor temperaturi foarte scăzute (până la -12 grade celsius) și a unui strat consistent de zăpadă, tinerii fermieri recoltează broccoli.


Adresa DAJ ambrozia

Ambrozia – prezentare si combatere


SĂPTĂMÂNA DIALOGULUI EUROPEAN PENTRU FERMIERII ROMÂNI – 18.09.2018Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul DAJ Dolj


Buletin informativ – Autoritatea Fitosanitara


Decizia nr. 107/19.04.2018 privind recuperarea zilei de 30 aprilie 2018, stabilita ca zi libera


Direcția Agricolă Dolj militează pentru produsele sănătoase. Carnea de Mangaliță, primul pas către consumatori


COD DE BUNE PRACTICI ÎN RELAȚIA DINTRE FERMIERI ȘI APICULTORI


Lista beneficiari HG 39 din 2017 minimis Dolj – sector apicol si tomate


In atentia crescatorilor de porci rasele Bazna/Mangalita


H.G. 943/2017 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, pentru anul 2018


Prin prezenta vă anunţăm că potrivit Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor  procesate din cereale vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, pe piaţa internă sau la export se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R. şi a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligaţia emiterii facturilor şi desfasoară activităţi economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile şi completarile ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de aceasta lege.
Astfe, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice vânzare-cumparare de cereale pe piaţa internă sau la export trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi sau primii cumparători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta.


Sarbatoarea zaibarului si a prazului – 21-22 octombrie – Bailesti


AGRO OLTENIA – editia I 2017


Lista functiilor publice din cadrul DAJ Dolj


Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti – 10 octombrie


Decizia nr. 111/26.07.2017 privind recuperarea zilei de 14.08.2017, stabilita ca zi libera


H.G. 500/2017 privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii


Sistemul National de Irigatii


Invitatie seminar “Acţiuni pentru înregistrarea potenţialelor produse agroalimenare”


Invitatie seminar INOVAGRIA

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon al Directiei Agricole.


        In perioada 29.05 – 16.06.2017 programul de lucru al D.A.J. Dolj va fi intre orele 8,30 – 17,00, pentru recuperarea zilei de 02.06.2017, care va fi libera.


Târgul regional AGROTEX – AGRALIMENT 2017, incluzand Salonul de „Vinuri şi Produse Tradiţionale”

Afis AGROTEX 2017


Comunicat de Presa privind primii producatori de rosii romanesti din judetul Dolj


Plati compensatorii acordate in cadrul masurilor de mediu si clima din PNDR 2014-2020/a>

Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice


Situatia beneficiarilor de ajutor de minimis conform HG nr.293/2015


Ajutor de minimis Program TOMATE in spatii protejate


Decizia nr. 4/20.01.2017 privind recuperarea zilei de 23 ianuarie, stabilita ca zi libera


Borderou de plata – sprijin financiar prevazut de schema de minimis


Decizia nr. 16/05.12.2016 privind recuperarea zilei de 2 decembrie, stabilita ca zi libera


AJUTOR DE MINIMIS pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine

HG 852/2016 privind aprobarea schemei “AJUTOR DE MINIMIS pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine”


AJUTOR DE MINIMIS pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne


Informare, atentionare privind posibila aparitie a pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei


Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivul si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020


Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate


Forumul international de Agricultura RALF 2016


Informare acordare autorizatii temporare – produse de protectie a plantelor – pentru combaterea daunatorilor Phyllotreta spp. si Phylloides spp.


Eveniment Auchan – producatori locali/a>


Documentele suport pentru informarea fermierilor, beneficiari si potential beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in PNDR 2014-2020 (anexele nr. 1-4)
Adresa MADR nr. 110639 din 24.05.2016 (diseminare masuri de mediu si clima PNDR)
Anexa nr. 1 Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014-2020)
Anexa nr. 2 Zone eligibile judete (lista UAT)
Anexa nr. 3 Broșura ”Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată” – part 1
Anexa nr. 3 Broșura ”Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată” – part 2
Anexa nr. 3 Broșura ”Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată” – part 3
Anexa nr. 4 Broșura ”Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”
Brosura Codul de bune practici agricole revizuit 2015 (MMAP, bun de tipar)
Codul de bune practici agricole revizuit 2015 (manual MMAP, bun de tipar)
Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea v2 PPS 2016
Informare privind utilizarea brosurilor in contextul PNDR 2014-2020


ANUNT – in atentia operatorilor din agricultura ecologica


Legea 87/2016 privind modificarea si completarea legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol


Raport de evaluare a implementarii legii nr 544/2001 in anul 2015 – centralizat


Model reclamatie administrativa


Autorizatii temporare conform art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009


Licentiere depozite
Comunicat de pe site-ul MADR


Regulament – Cadru de organizare si functionare a Directiei pentru Agricultura Judeteana Dolj


Ordonanta de urgenta nr 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta in perioada aprilie-septembrie 2015


Evaluare anuala a calitatii recoltei de grane 2015


Ghid de aplicare a legii 145/21.10.2014 – pentru primari la acordarea carnetelor de comercializare


Ghid de aplicare a legii 145/21.10.2014 – pentru primari la acordarea atestatelor de producatori


Ghid de aplicare a legii 145/21.10.2014 – persoane fizice


Catre primarii, operatorii economici din judetul Dolj, comercianti, utilizatori, prestatori de servicii cu produse de protectie a plantelor


Lista beneficiarilor sprijinilui financiar de minimis cf HG 867/2014 si HG 867/2014


In atentia primariilor si a inteprinderilor din judetul Dolj in vederea ajutoarelor de minimis


In atentia operatorilor economici din judetul Dolj, comercianti, operatori, prestatori de servicii cu produse de protectie a plantelor din grupa T si T+


Proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”
HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”


Lista cu beneficiarii ajutoarelor de minimis si sumele acordate potrivit HG606/2014 precum si orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis in exercitiul financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente

In atentia primariilor judetului Dolj si exploatatiilor agricole – masuri impotriva rozatoarelor dezvoltate in culturile de toamna

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale

Nota in baza informatiilor din comunicatul de presa al UE precum si din discutiile avute la 14 august si legislatia curenta si modelul de despagubire folosit cu ocazia crizei E-coli

Notificare privind cantitatile ce urmeaza a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federatiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

Notificare privind cantitatile ce urmeaza a fi nerecoltate/recoltate inainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federatiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

5 august 2014 – A fost lansata procedura de achitie publica pentru colectare date RICA acord cadru patru ani. Licitatia este online si firmele care participa trebuie sa aiba semnatura electronica pentru a putea incarca documentele si vizualiza anuntul

Expozitie regionala cu vanzare de produse traditionale – Calimanesti, Valcea

Conferinta “AGRICULTURA ECOLOGICA oportunitate pentru Romania”

Agenda conferintei “AGRICULTURA ECOLOGICA oportunitate pentru Romania”

Targul International “Saptamana Verde” – Berlin

Targul International “Saptamana Verde” – Berlin – confirmare participare

Informare acordare autorizatii temporare – produse de protectie a plantelor – pentru combaterea daunatorilor Phyllotreta spp. si Phylloides spp.

Raport privind derularea campaniei de primavara

Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan

Hotararea 859 / 2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui

H.G. nr 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere

O.G. nr 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Ordinul ANAF nr. 476/2013 – modificarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 – aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Codul Fiscal

– Anexa 1 – formularul 221
– Anexa 1 – formularul 230
– Anexa 1 – formularul 260
– Anexa 4 – instructiuni de completare a formularului 221

Legea nr 7/1996 – legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

IONII DE ARGINT

Argintul este întotdeauna eliminat din corp în mod natural cel mai târziu după 14 zile. Odată cu argintul, poluanții inclusiv metalele grele sunt și ei eliminați din organism. Acest efect este aplicat de către medici și naturiști zi de zi, argintul făcând astfel posibilă eliminarea metalelor grele din organism.

În ceea ce privește angyria sau angyrosis (în cazul în care acest subiect va ridica vreodată semne de întrebare pentru vreun potențial client), acest efect se întâmplă numai în cazul în care sunt înregistrate cantități enorme de argint în corpul uman. Aceste cantități pot fi asimilate doar prin particule de dimensiuni mari (de exemplu, sub formă de pulbere sau de abraziune de argint). La forma argintului folosită de noi, Angyria nu este posibilă.

Dacă cineva poartă o brățară de argint de 10 mm lățime, organismul absoarbe prin piele pe zi de 10.000 ori mai mulți ioni de argint decât dacă ar fi mâncat 10 kg de roșii pe zi, care au fost tratate cu AgroArgentum.

Un aspect important este faptul că, roșiile (11 aplicări), care, în comparație cu toate celelalte cereale (1 aplicare), legume (1-5 aplicări) și fructe (1-4 tratamente), absorb cel mai mult argint, absorb pe hectar exact 11 grame de argint într-un an. Cantitatea de Agroargentum direct din plantă sau de pe suprafața acesteia, comparativ cu cea care cade pe pământ (care nu se regăsește direct în plantă), poate fi socotită cu un factor de 1:10000. Aceasta înseamnă că, toată recolta unui hectar de roșii, între 70 tone (Turcia) și 850 tone (Olanda) conține în final 0.0011 grame de argint elementar. La o recolta de 70 de tone (de exemplu în Turcia), asta înseamnă 1.57 x E-¹¹ kg de argint pe kg de roșii. Limita de toxicitate a argintului este de 2 grame la un kg din greutatea corpului uman pe zi.

Limita de detectare a argintului este 0.01 ppm. Astfel nu este de mirare, că la o așa cantitate mică de argint, acesta nu poate fi găsit. Mai mult decât atât, argintul se regăsește peste tot pe pământ, atât în sol, cât și în apa de izvor într-o concentrație minimă de 0.1 ppm.

Cuprul este utilizat în cantități de 5 și 12 kg pe hectar pe an (chiar și în culturile bio). Cuprul este cunoscut a fi nociv și cancerigen, dar cu toate acestea este folosit în continuare.

AgroArgentum Forte este un îngrășământ EG conform, care poate fi introdus în acest fel pe piață. Cantitatea de argint este mult sub limita de toxicitate și nu este deloc nociv pentru corpul uman.


Referitor la măsurile adoptate pentru limitarea efectelor atacului dăunătorului Epicometis hirta:
– Urmare a situației semnalate de către primăriile din zona de vest a țării cu privire la atacul dăunătorului gândacul păros – Epicometis hirta, pentru combaterea căruia în România nu există produse de protecție a plantelor omologate, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor a notificat Comisia Europeană în baza art. 53 (situații de urgență în domeniul protecției plantelor) din Reg. (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117//CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, privind utilizarea produsului de protecție a plantelor CALYPSO 480 SC pe o perioadă de 120 de zile (27 martie – 27 iulie) pentru combaterea dăunătorului Epicometis hirta în zonele afectare.

 Informare acordare autorizații temporare – produse de protecție a plantelor – pentru combaterea dăunătorilor Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp., Diabrotica virgifera și Phillotreta spp.
În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociațiilor de Producători Agricoli și a Asociației Producătorilor de Semințe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maxim 120 de zile a următoarelor produse CRUISER 350 FS (350 g/l Tiametoxan), NUPRID AL 600 FS (600g/l Imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l Clotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp., Diabrotica virgifera și Phillotreta spp.), la culturile de porumb, floarea soarelui și răpită însămânțate în primăvară anului 2014, furnizând informații detaliate privind situația de urgență.
În baza notificării s-a eliberat o autorizație temporară de 120 de zile pentru fiecare din produsele menționate anterior care expiră la data de 28.06.2014.
Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor.
În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:
– Companiile vor comercializa produsele numai ale agenților economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalații profesionale, cu personal calificat;
– Companiile vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat/agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânță tratată după expirarea perioadei de 120 de zile;
– Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009;
– Însămânțarea se va efectua numai cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
– În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți agenții economici care dețin instalații de tratare a seminței, de către cei care depozitează și manipulează sămânța tratată și de către fermierii care seamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor;
– Direcția pentru Agricultură va înștiința în scris fermierii că au obligația de a anunța în timp util, atât primăriile cât și agricultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu unul din produsele menționate anterior (CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS);
– Inspectorii fitosanitari din cadrul Direcțiilor Agricole Județene – Unitățile Fitosanitare, vor monitoriza întreaga acțiune, prin efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminței cât și în câmp la semănat;
– Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânță tratată după data de 28.06.2014.

Inspectorii fitosanitari din cadrul Direcțiilor Agricole Județene – Unitățile Fitosanitare vor informa săptămânal Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională Fitosanitară cu privire la derularea acestei acțiuni și vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare.

În caz de suspiciuni asupra conformității / trasabilitatii îngrășămintelor, societățile agricole/fermierii, vor sesiza DAJ și vor fi informați asupra posibilității de verificare a conformității produselor utilizate din punct de vedere al compoziției acestora, prin prelevarea de probe de către inspectorii desemnați, eșantionarea și transmiterea acestora către laboratoarele oficiale notificate în acest sens.

Conform prevederilor art. 4, alin 1 din HG nr. 1261/2007, costurile aferente analizelor de laborator pentru verificarea conformității îngrășămintelor se asigură de către operatorii economici, care solicită efectuarea acestora.

În ședința Guvernului din data de 5 februarie a fost aprobată Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.859/2013privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte o nouă perioadă de depunere de cereri inițiale în vederea obținerii avizului prealabil (10 februarie – 15 aprilie 2014) şi prelungește perioada de depunere a documentelor prevăzute la art.11 alin.(2) în HG nr.859/2013, respectiv 20 ianuarie-15 mai 2014.

”Noul termen pe care asociațiile micilor producători de lapte îl au la dispoziție este o nouă șansă pentru comercializarea producției acestora. Sunt convins ca majoritatea crescătorilor se vor asocia pentru a beneficia de acest sprijin financiar pus la dispoziție de Ministerul Agriculturii. Mai mult decât atât, pentru a veni în sprijinul lor am reușit să încheiem protocoale cu toți procesatorii de lapte pentru preluarea materiei prime colectate în aceste tancuri de răcire”, a declarat ministrul Daniel Constantin.

Reamintim că începând cu data de 01 ianuarie 2014, nu se mai poate livra lapte neconform, în scopul asigurării conformităţii laptelui românesc. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 859/06 noiembrie 2013 prevede acordarea în anul 2014 a ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri noi de răcire a laptelui producătorilor agricoli, crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună.

Valoarea totală a sprijinului financiar este de 68.879 mii lei, iar cuantumul este de maximum 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă care a solicitat acest ajutor şi cuprinde costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare.

M.A.D.R. a cerut implicarea Asociaţiei Comunelor din România – A.Co.R. pentru organizarea crescătorilor de animale şi asigurarea spaţiului necesar instalării tancurilor cu toate utilităţile necesare funcţionării acestora.

Ministerul a solicitat direcţiilor agricole judeţene să se implice în acţiunea de achiziţionare prioritară a tancurilor de răcire a laptelui, prin promovarea programului şi prin consultanţă gratuită acordată producătorilor agricoli, în toate etapele, de la constituirea formei asociative şi până la decontarea cheltuielilor.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!