Welcome to Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj
  • 0251 411 037
  • dadr.dj@madr.ro
  • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Documente de interes public

Persoana responsabila pentru accesul la informatii de interes public: SOMICU ALEXANDRA
Email: dadr.dj@madr.ro / dadr.dolj@gmail.com
Telefon: 0251.411.037 / 0770.432.654


Hotararea nr 716/2020 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol

Anexa nr. 1 – Cerere pentru ajutor de minimis în sectorul apicol (model)AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSTINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE“ PENTRU ANUL 2020


Pentru inscrierea in program, beneficiarii pot depune o cerere pana la data de 15 mai inclusiv, prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate, conform modelului prevazut in Anexa 1, insotita de urmatoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, împuternicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producator;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului în baza caruia îsi desfasoara activitatea, dupa caz, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoana fizica, dupa caz;
d) dovada cont activ banca/trezorerie;
e) adeverinta în original, care sa ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren cu spatii protejate utilizata de solicitant, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, în baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului în cauza;
f) declaratii pe propria raspundere, conform modelelor prevazute în anexa nr. 3 (Anexa 3 A Declaratie si Anexa 3 B Declaratie)
g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primariile în a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate în spatiile protejate în anul de cerere, din care sa rezulte suprafetele detinute si cultivate în sere, solare si alte spatii protejate.
Cererea de inscriere in Program se depune pâna cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru productia care urmeaza sa fie valorificata pâna la data de 15 iunie inclusiv.

Anexa 1 Cerere de inscriere

Anexa 2 Registru de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Anexa 3 A Declaratie

Anexa 3 B Declaratie

HG Nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“ pentru anul 2020AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSTINERE A PRODUCTIEI DE USTUROI PENTRU ANUL 2020


Pentru inscrierea in program, beneficiarii pot depune o cerere pana la data de 15 mai inclusiv, prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate, conform modelului prevazut in Anexa 1, insotita de urmatoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, împuternicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producator;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului în baza caruia îsi desfasoara activitatea, dupa caz, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoana fizica, dupa caz;
d) dovada cont activ banca/trezorerie;
e) adeverinta în original, care sa ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren cu spatii protejate utilizata de solicitant, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, în baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului în cauza;
f) declaratii pe propria raspundere, conform modelelor prevazute în anexa nr. 3 (Anexa 3 A si Anexa 3 B)
g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primariile în a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate în spatiile protejate în anul de cerere, din care sa rezulte suprafetele detinute si cultivate în sere, solare si alte spatii protejate.
Cererea de inscriere in Program se depune pâna cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru productia care urmeaza sa fie valorificata pâna la data de 15 iunie inclusiv.

Anexa 1 cerere de inscriere in Program

Anexa 2 Registrul de evidenta

Anexa 3 A Declaratie2

Anexa 3 B Declaratie2

HG Nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“ pentru anul 2020AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSTINERE A PRODUCTIEI DE USTUROI PENTRU ANUL 2020


Pentru inscrierea in program, beneficiarii pot depune o cerere pana la data de 15 mai inclusiv, prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a productiei de usturoi, conform modelului prevazut in anexa 1, insotita de urmatoarele documente:
a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b)copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz, in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;
c)dovada cont activ banca/trezorerie;
d)adeverinta, in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in anul de cerere, in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
e)declaratii pe propria raspundere, conform modelelor prevazute în anexa nr. 2 (anexa 2 A si anexa 2 B )
f)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primariile în a caror raza administrativ-teritoriala se afla terenul utilizat în anul de cerere, din care sa rezulte suprafetele cultivate cu usturoi.
Documentele sunt prezentate in original si in copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiei pentru agricultura judetene Dolj prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“.
! In situatia in care solicitantul detine in exploatatie suprafete de teren care sunt situate in judete diferite, acesta poate formula cereri de inscriere in program, care se depun la fiecare dintre directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti unde se gaseste suprafata detinuta. !

anexa 1 cerere de inscriere

anexa 2 A declaratie

anexa 2 B Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 7 Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

!!!BENEFICIARII!!! Prevederile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/ intreprinderilor unice care exploateaza culturi de usturoi, respectiv:
a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil in anul de comercializare a productiei de usturoi;
b) producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
c) producatorilor agricoli persoane juridice.

“Transmiterea dosarelor la Directia Agricola se face prin posta sau curierat” la adresa Str. Ion Maiorescu nr. 4, Craiova, Jud. Dolj, cod 200760 Adresa DAJ DOLJ NR 3113/01.04.2020

Notificare de control

Notificare de recoltare

HG Nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi“, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia – VARIANTA MODIFICATĂ prin HG 202/2020 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi“, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia

HG 202/2020 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi“, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteiaCodul etic si de integritate


Hotarare privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol

Anexa nr. 1 – Cerere pentru ajutor de minimis în sectorul apicol (model)


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public


Hotarare privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate pentru anul 2019.

RAPORT ÎNLOCUITOR asupra propunerii legislative „Legea zootehniei”. Amendamente admise si amendamente respinse

Legea Nr.28 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 37 în 14.01.2019.

Anexa nr. 2 – Cerere HG 723/2016Cerere tip solicitare informații de interes public in baza legii 544/2011

Model – Reclamatie administrativa (1) – Timp de completare: 5 min

Model – Reclamatie administrativa (2) – Timp de completare: 10 min


Cerere pentru autorizarea spatiului destinat comercializarii cu amanuntul a vinului de masa vrac

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de defrisare a plantatiei de pomi fructiferi si arbusti fructiferi

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de plantare de pomi fructiferi si arbusti fructiferiCerere-TIP pentru acordarea autorizatiei de depozit

Fise inregistrare agricultura ecologica anexele 1-7

Fise inregistrare agricultura ecologica anexa 9

Fise inregistrare agricultura ecologica anexele 11-12

Fise inregistrare agricultura ecologica anexele 13


Sari la conținut Click to listen highlighted text!