Welcome to Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj   Click to listen highlighted text! Welcome to Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj
  • 0251 411 037
  • dadr.dj@madr.ro
  • str Ion Maiorescu, nr. 4, Craiova, judeţul Dolj (etajul 7 cladirea Proiect S.A.)

Carieră

Centralizator rezultate 06.08.2020 pentru examenul de promovare in grad profesional imediat urmator

Plan de interviu 05.08.2020

Borderou 05.08.2020

Lista privind rezultatul selectiei dosarelor pentru examenul de promovare in grad profesional imediat urmator din data de 05.08.2020

ERATA privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat urmator

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat urmator din data de 08.08.2020

Centralizator rezultate pentru examenul de promovare in grad profesional imediat urmator de azi 06.04.2020

Borderou proba scrisa pentru examenul de promovare in grad profesional imediat urmator de azi 06.04.2020

Lista selectie dosare pentru examenul de promovare in grad profesional imediat urmator din data de 06.04.2020

Anunt examen promovare in grad profesional imediat urmator din data de 06.04.2020 afisat azi 04.03.2020

Centralizator rezultate 02.12.2019

Borderou notare examen promovare 02.12.2019

Lista selectie dosare examen promovare

Bibliografie examen promovare

Anunt examen promovare

Anunt amanare concurs

FORMULAR INSCRIERE concurs 11.11.2019

Atributii fisa post concurs 11.11.2019

Bibliografie concurs 11.11.2019

Anunt concurs 11.11.2019

Anunt concurs 07.11.2019

Rezultate probă scrisă – concurs 16.09.2019

Subiect varianta 1 – concurs 16.09.2019

Barem subiect varianta 1 – concurs 16.09.2019

Rezultat selecție dosare – concurs 16.09.2019

Fișa postului – atribuții – concurs 16.09.2019

Bibliografie concurs asistent 16.09.2019

Bibliografie concurs debutant 16.09.2019

Anunț concurs 16.09.2019

Centralizator rezultate

Rezultat interviu 16.05.2019

Rezultat proba scrisa 16.05.2019

Barem de corectare 16.05.2019

Lista privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functia publica de consilier juridi, grad profesional principal in cadrul Compartimentului resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achitizii publice, administrativ si relatii publice si functia publica de consilier principal in cadrul Compartimentului formare profesionala, promovare si elaborare proiecte

Erata pentru anunț concurs 16.05.2019 pentru promovarea în funcția publică de execuție consilier juridic, grad profesional asistent și funcția publică de execuție consilier, grad profesional asistent

Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior

Centralizator rezultate concurs – consilier asistent Compartiment Asistenta tehnica zonala si RICA

Anunt sustinere interviu concurs – consilier asistent Compartiment Asistenta tehnica zonala si RICA

Rezultat proba scrisa concurs – consilier asistent Compartiment Asistenta tehnica zonala si RICA

Rezultat selectie dosare – concurs consilier asistent – Compartiment asistenta tehnica zonala si RICA

Fisa postului – consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA

Erata anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA

31.10.2018 Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA

18.08.2017 Raport final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală RICA

Proces verbal – rezultat selectie dosare concurs

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului asistenţă tehnică zonală şi RICA


Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional

Anulare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant – Consilier, grad profesional IA

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie – Consilier, grad profesional IA

Borderou notare proba scrisa concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA

Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad profesional IA, in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Financiar Contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice


Avand in vedere prevederile art.XI si art.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art.125, art.126 alin.(2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG 1173/2008, va instiintam organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru:
– Doamna Urucu Nicoleta Constanta – consilier grad profesional asistent,
– domnul Obleaga Meca Ovidiu Marius – consilier grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs:
Proba scrisa:06.07.2017 ora 11:00
Proba de interviu:07.07.2017 ora 11:00

Dosarele se pot depune pana la data de 19.06.2017 la secretarul comisiei de concurs.


Rezultat examen


Subiect 4

Barem interviu


Subiect 2

Barem proba scrisa


Avand in vedere prevederile art.XI si art.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art.125, art.126 alin.(2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de HG 1173/2008, va instiintam organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru:
– Doamna Constantinescu Ofelia – consilier clasa I grad profesional principal, clasa 48 de salarizare, gradatia 5.

Probele stabilite pentru concurs:
Proba scrisa:14.05.2015 ora 11:00
Proba de interviu:15.05.2015 ora 11:00

Dosarele se pot depune pana la data de 19.04.2015 la secretarul comisiei de concurs.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!