Sistemul de Control Intern Managerial

Sistemul de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei reprezintă ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul entităţii publice, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient, a politicilor adoptate.

 

 

Scopul manualului de proceduri interne este acela de a reglementa desfăşurarea activităţii în cadrul primăriilor, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 • atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace;
 • respectarea regulilor externe, a politicilor şi regulilor managementului;
 • protejarea bunurilor şi a informaţiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor;
 • calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

 

Etape implementare:

 • analiza iniţială a sistemului de control managerial existent în cadrul entităţii publice;
 • constituirea comisiei privind organizarea, implementarea şi menţinerea sistemului de control intern/managerial;
 • stabilirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al comisiei;
 • elaborarea programului de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial;
 • constituirea echipei de gestionare a riscurilor (E.G.R.);
 • stabilirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a E.G.R.;
 • elaborarea procedurilor de sistem şi a documentelor aferente standardelor de control intern/managerial;
 • întocmirea listelor de activităţi specifice compartimentelor entităţii publice;
 • elaborarea procedurilor operaţionale aferente compartimentelor.

 

 Legislaţie

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 modificat şi completat de OSGG Nr. 200 şi 201/2016, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.